Podujatie


KRÁĽ
2

KRÁĽ

Scénické dielo pre dospelých.
Podujatie sa uskutoční v Moyzesovej sieni v budove Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Vajanského nábrežie 12.